Užsieniečių įdarbinimas ir komandiravimas

Reikalavimai įmonei, komandiruojant darbuotojus:

 • A1 pažymėjimas išduodamas asmeniui, kuris dirba pagal darbo sutartį Lietuvoje darbdaviui, paprastai vykdančiam savo veiklą Lietuvoje, ir kuris darbdavio siunčiamas į kitą Valstybę narę dirbti tam darbdaviui (Reglamento (EB) Nr. 883/2004 12 straipsnio 1 dalis), jeigu yra šios sąlygos:
 • iki siuntimo laikinai dirbti į Valstybę narę pradžios siunčiamam asmeniui bent mėnesį taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai;
 • numatoma darbo Valstybėje narėje trukmė neviršija 24 mėnesių;
 • darbuotojas nėra siunčiamas pakeisti kitą darbuotoją, kurio siuntimo dirbti laikotarpis baigėsi;
 •  siuntimo dirbti laikotarpiu išsaugomas tiesioginis ryšys tarp siunčiamo darbuotojo ir darbdavio Lietuvoje:
 • lieka galioti Lietuvoje sudaryta darbo sutartis;
 •  Lietuvos darbdavys garantuoja darbo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą;
 • Lietuvos darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo;
 •  Lietuvos darbdavys nustato atliekamo darbo pobūdį;
 • Lietuvos darbdavys moka už išsiųstą darbuotoją valstybinio socialinio draudimo įmokas;
 • siunčiantis darbdavys vykdo didelę veiklos dalį Lietuvoje (atsižvelgia į įmonės pajamas, veiklos trukmę bei kitus svarbius kriterijus).

Domina užsieniečio įdarbinimas ir komandiravimas? 

Parašykite mums dėl konsultacijos!